Tag Archive for: Tâm lý

    Posted in: Sách Kinh Tế Started by

    Tâm lý học đám đông

    Tâm lý học đám đông, Gustave Le Bon, NXB Tri Thức – Tâm lý học đám đông của Gustave Le Bon được viết năm 1895 và ở phương Tây từ lâu đã được coi là tác phẩm kinh điển, không chỉ trong lĩnh vực tâm lý học mà cả trong xã hội học nói chung. Ở ta đến bây giờ nó mới xuất hiện, quá muộn, nhưng ...

    Continue reading »